Hoogsensitieve kinderen en Nieuwetijdskinderen

Hoogsensitieve kinderen beleven hun emoties zeer intens. Hierdoor kunnen ze snel uitgeput raken waardoor ze minder goed gaan functioneren. Ze trekken zich dan misschien terug of worden juist heel druk, kunnen aanvallen van woede krijgen, hangerig zijn of snel huilen. Door je stem te verheffen, vaak boos te reageren of te vaak corrigeren zullen deze kinderen zich niet veilig voelen. Als je echter op een rustige en oprechte manier met hen omgaat zullen ze zichzelf durven zijn. 

Veel nieuwetijdskinderen zijn hoogsensitief.

kenmerken van hoogsensitiviteit bij kinderen kunnen zijn:

 • veel zien, kleine veranderingen waarnemen
 • graag ‘langs de kant’ staan om te observeren
 • scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen
 • geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals bijvoorbeeld labeltjes in kleding
 • intens reageren op lichamelijke pijn
 • subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
 • gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen
 • aanvoelen van stemmingen en emoties
 • zich snel zorgen maken
 • toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de groep’ vallen
 • behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
 • moeite hebben met veranderende omstandigheden
 • de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
 • tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
 • inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen
 • niet van verrassingen houden
 • op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
 • niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

kenmerken van nieuwetijdskinderen kunnen zijn:

 • ze hebben een sterk innerlijk gevoel van waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid
 • ze willen leven volgens ethische principes; als ze dat niet lukt kunnen ze last krijgen van depressieve of angstige gevoelens
 • ze accepteren geen leiding van mensen die voor hun gevoel niet volgens ethische principes leven
 • ze laten zichzelf niet in een hokje plaatsen
 • ze hebben van nature eerbied voor elk leven; sommigen willen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd geen vlees eten
 • ze voelen stemmingen en problemen van anderen heel goed aan; ze hebben soms de neiging om deze (in versterkte mate!) te weerspiegelen
 • hun vijf zintuigen zijn zo gevoelig, dat ze gemakkelijk overprikkeld en overbelast kunnen raken
 • ze laten zich niet dwingen om iets te doen waarin ze niet geloven
 • ze kunnen hun denkbeelden vaak moeilijk onder woorden brengen, omdat taal te beperkend voor ze is
 • omdat ze uitstekend aanvoelen wat goed en fout is, hebben ze eigenlijk geen discipline nodig (ze reageren trouwens meestal erg slecht op discipline). Wel hebben ze behoefte aan duidelijke structuren.
 • ze hebben een intelligentie die meestal ruim boven het gemiddelde ligt en ze zijn zeer leergierig. Maar ze nemen geen genoegen met “traditionele” antwoorden of antwoorden die gebaseerd zijn op “autoriteit”
 • ze hebben moeite met op tijd komen
 • het herkennen van het chronologische verloop van gebeurtenissen kan moeilijk voor ze zijn
 • het tijdsbesef is heel rekbaar (ze hebben bijvoorbeeld het gevoel ergens nog maar tien minuten bezig te zijn terwijl dat in werkelijkheid al ruim twee uur is)
 • planning is moeilijk, waardoor ze vaak in de problemen komen om iets op tijd klaar te hebben
 • ze hebben moeite met het ordenen en opbergen van hun spullen; ze zijn voortdurend op zoek naar hun spullen

Voor al deze kinderen is het heel belangrijk dat ze in contact komen en blijven met hun lichaam, zodat ze zich veilig gaan voelen. Ze zullen vaak het gevoel hebben dat ze anders zijn dan andere kinderen. Deze kinderen hebben veel oprechte aandacht en liefde nodig. Uit ervaring weet ik dat het niet altijd meevalt om een nieuwetijds- en/of hoogsensitief kind op te voeden. Ik bied u graag ondersteuning in de opvoeding. En uw kind geef ik graag een steuntje in de rug, zodat hij/zij kan opgroeien tot een mooie vrije vlinder die de wijde wereld in kan op ontdekking. Ervaring hiermee heb ik verkregen door: mijn opleiding tot polyenergetisch therapeut, de opleiding nieuwetijdskind Avalon Ela therapeut, mijn opleiding leidster kindercentra, de opleiding tot pedagogisch coach, de opleiding tot kindertalentenfluisteraar en alle kinderen die ik beroepsmatig en in mijn vrije tijd ben tegengekomen en zeker niet te vergeten mijn eigen kinderen.