Transformatiespel

Het transformatiespel, het spel dat uw leven kan veranderen.

Wilt je meer verdieping geven aan je leven en dit samen met je vrienden of familie delen dan is het transformatiespel daar een goede manier voor. Aan het begin van het spel formuleer je een speldoel, waarmee je kunt spelen.

Speel je dit spel met mensen die je echt goed kent, dan kom je ook te weten hoe zij tegen je aan kijken. Je verplaatst je namelijk over een spelbord en je moet dan verschillende kaartjes trekken. Dan kun je jouw kijk op de kwaliteiten die op de kaartjes staan aangeven. En misschien denk je bijvoorbeeld dat je goed hulp kunt ontvangen, maar van je goede vrienden of familie hoor je dan dat zij dat anders ervaren. Hier kun je dan van leren. Je leert ook te voelen of iets wel of niet bij je hoort. Al met al word jij je meer bewust hoe jij je leven speelt. Je krijgt inzichten waardoor je ontdekt wat je anders kan doen, aangemoedigd door je vrienden of familie en door mij als begeleider.

Speldoel

In het Transformatiespel bepalen de spelers van tevoren een doel waarmee ze het spel willen spelen. Vaak is dat een vraag waar iemand helderheid over wil krijgen. Maar het kan ook gaan over het zetten van bepaalde stappen of het bereiken van een gewenste situatie. In het begin vraag ik aan iedereen om hun doel te formuleren en help je om je doel zo duidelijk mogelijk te stellen. Hoe helderder de vraagstelling, hoe helderder de antwoorden die het spel geeft.

Voorbeelden van speldoelen

Ik sta op een kruispunt van wegen en zoek de juiste richting.

Ik wil meer helderheid over mijn financiële situatie.

Ik wil weten hoe ik met mijn gevoel van machteloosheid kan omgaan.

Hoe los ik het conflict met mijn collega op?

Ik wil contact krijgen met het plezier en de wijsheid van het ouder worden.

Hoe kan ik de spanning verbonden met mijn werk opruimen?

Welke stappen kan ik ondernemen zodat ik mij in mijn relatie gelukkiger en meer tevreden kan voelen?

Ik wil de blokkades loslaten in mezelf, die mijn plezier, mijn creativiteit en harmonie in de weg staat.

Hoe kan ik mijn tijd zo effectief mogelijk gebruiken, zodat ik mijn werk afkrijg en mij er ook goed bij voel?

Ik wil de hindernissen onderkennen en verwijderen die mijn vertrouwen in de weg staan.

Ik ben van plan meer begrip te verkrijgen en het manipuleren van anderen achterwegen te laten.

Ik wil manieren vinden om werk en spel beter in evenwicht te brengen zodat ik meer plezier in mijn leven kan ervaren.

Speel je eigen levenspad

Op het speelbord bewandelen de spelers hun eigen levenspad. Hierop komen zij direct of op symbolische wijze van alles tegen: verwerven van inzicht, gebruik van vrije wil of intuïtie, in een depressie raken en daar weer uitkomen, verwerken van pijn, omgaan met belemmeringen, ontdekken van kwaliteiten, enzovoorts. Dit alles komt naar de spelers toe in de vorm van diverse kaartjes. Deze kaartjes verhelderen, moedigen aan, confronteren en dit alles in relatie tot het speldoel van iedere speler. Het spel prikkelt de creativiteit en stimuleert het samen delen. Door die directe communicatie en voortdurende interactie wordt het speldoel van vele kanten belicht. In de loop van het spel bewegen de spelers zich door vier niveaus. Ze beginnen op het fysieke niveau, waar het onder meer gaat om materie, geld, gezondheid. Daarna komen ze achtereenvolgens op het emotionele, het mentale en het spirituele niveau. Bij dat laatste gaat het om zingeving en inspiratie.

Het Transformatiespel is een diepgaande en intieme belevenis. Tegelijkertijd blijft het een spel, met alle lichtheid, speelsheid en afwisseling van dien. In deze speelse context blijkt het vaak gemakkelijker te zijn open te staan voor inzichten die anders misschien zwaarwichtig of bedreigend zouden lijken.

Begeleiding

Als begeleidster volg ik nauwkeurig het spelverloop en stel ik verhelderende vragen.

Daarbij ondersteun en stimuleer ik je om je eigen persoonlijke antwoorden te vinden, zodat je jezelf spelenderwijs beter leert kennen. Dat je inzichten krijgt waarom en hoe je met gebeurtenissen in je leven omgaat en wat ze voor jou te betekenen hebben. Waardoor je als actieve deelnemer aan het leven kunt deelnemen in plaats van dat je het gevoel hebt dat dingen je overkomen, zodat je weer kunt “leven” in plaats van overleven.

Spelen

Speel een avondje of ander dagdeel dit spel met je goede vrienden of familie en leer elkaar nog beter kennen.

Dit spel wordt met maximaal 4 spelers gespeeld. Per speler zijn we zeker wel 1,5 uur speeltijd kwijt. De duur van het spel bepalen we vooraf in overleg.

De kosten van mijn begeleiding zijn € 50,00 pp.

Ik vond het een boeiend en bijzonder spel met verrassende wendingen. Met jouw mild confronterende vragen werd ik gestimuleerd om net een stukje dieper te gaan en pijnpunten toe te laten.
Natalie Wensveen